วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ส่วนประกอบของเรือนไทยUntitled Document

 


บ้าน    
หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมไทย
แต่กลับมีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ความเป็นอยู่ของทุกชีวิตภายใต้ร่มเงาเรือนไทย

เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่ทิศทางที่มั่นคงยั่งยืนและด้วยรากฐานที่มันคงนี้เองจะสนับสนุนให้สังคมไทย

ยืนหยัดและก้าวต่อไป


ส่วนประกอบของเรือนไทย

 

1.
อกไก่     2. พรหมหน้าจั่ว     3.
ลูกฟักหน้าจั่ว     4. ปั้นลม     5.
เหงาปั้นลม     6. แปลาน     7.
หลังคาปีกนก     

8. ไขราหน้าจั่ว    9. ไขราระเบียง     10.
ไขราเชิงชาย     11. ไขราปีกนก     12.
หลังคาตัวเรือน     13. หลังคาระเบียง     

14. เดี่ยวใบดั้ง    15. เดี่ยวเสาดั้ง     16.
ขื่อ     17. เสาตัวเรือน    18.
เสาระเบียง     20. รูรอด     21.
คอสอง   22. หัวเทียน

23. ใบดั้ง     24. ไหล่ดั้ง     25.
ปากง่ามเสา     26. รูเต้า     27.
เต้า     28. ปากง้ามด้าม     29.
รูหัวเทียน     30. รางขื่อหัวแป

31. หย่อง      32. พรึง     33.
รอด     34. อกเลา     35.
ล่องตีนช้าง     36. พื้นชาน     37.
ตงชาน     38. รอดชาน   

39. ล่องแมวเรือน     40. บานหน้าต่าง     41.
ล่องแมวชาน     42. อัฒจันทร์

 

 

 

 

 


อ้างอิงแหล่งที่มา : http://www.khonthai.com/Vitithai/home8.htm